Systemy schodowe bukowe lekko parzone lite

Systemy schodowe bukowe lekko parzone lite

Ze względu na ich wykonanie z listew całych na długości, cechuje jednolita faktura drewna. Specyfiką systemów schodowych z buka parzonego jest ich jednolita, różowo-czerwonawa barwa. Drewno parzone w czystej i gorącej parze wodnej staje się mniej wrażliwe na zmiany wilgotności.
Cena systemów schodowych litych uzależniona jest od długości.
Stosuje się następujące przedziały długości:
do 1000 mm,
od 1001 do 1500 mm,
od 1501 do 2000 mm,
od 2001 do 2500 mm,
od 2501 do 3000 mm,
od 3001 do 3500 mm,
od 3501 do 4000 mm,
od 4001 do 4500 mm,
od 4501 do 5000 mm,
od 5001 do 5500 mm.
Szerokość lameli: 19-70 mm / 70+ mm
Wilgotność: 8-10%
Wykończenie powierzchniowe: ziarno 60 – 180
Klejenie: EN 204 D3

SYSTEMY SCHODOWE BUKOWE LEKKO PARZONE LITE
Wymiary produktu [mm]
Lp.Klasa jakościJ.m.Max długośćMax szerokośćGrubość
1AAm35500110010-19 / 20-39 / 40-45 / 46-70
2ABm35500110010-19 / 20-39 / 40-45 / 46-70
3ACm35500110018-19 / 20-39 / 40-45